FORGOT YOUR DETAILS?

Ενημέρωση προς τους πελάτες

Στη προσπάθειά μας να εμποδίσουμε την μετάδοση του κάθε ιού / μικροβίου , απολυμαίνουμε τις κατοικίες πριν την άφιξη του πελάτη ακόμα και παρουσία του εάν αυτό ζητηθεί ,με μηχάνημα νέφωσης και ειδικευμένο διάλυμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.

Παρακαλώ ενημερώστε μας πριν άφιξη σας για την σύμφωνη γνώμη σας.

 

DALCO-100

Απολυμαντικό πόσιμου νερού

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ (ClO2)

Περιγραφή 

Το DALCO-100 είναι ένα εγκεκριμένο απολυμαντικό νερού και χώρων επεξεργασίας τροφίμων, φαρμάκων με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα προστασίας. Παρέχει πλήρη απόσμηση και αντισηψία σε στερεές επιφάνειες και χώρους. Είναι συμβατό με θέματα απολύμανσης του HACCP-ISO 22000, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ (αρ.4113 ΟΕ/18-4-2005) καθώς και από το F.D.A και E.P.A (USA).

Πλεονεκτήματα

  • Είναι έντονα αποτελεσματικό, με ισχυρή βιολογική δράση 2,6 φορές ισχυρότερη από το υποχλωριώδες νάτριο και ταυτόχρονα με μεγάλη υπολειμματική δράση.
  • Η δράση οφείλεται στην ισχυρή οξειδωτική ικανότητα και όχι σε αντιδράσεις χλωρίωσης, ενώ αποφεύγεται πλήρως η παραγωγή καρκινογόνων χλωροπαραγώγων (Τριχλωρομεθάνια, χλωροφαινόλες,κτλ).
  • Παρέχει αποδεδειγμένα πλήρη καταστροφή βιομεμβράνων (βιοφίλμ) συντηρώντας τα υδροδοτικά δίκτυα σε εξαιρετική κατάσταση.
  • Η απολυμαντική του δράση δεν επηρεάζεται από υψηλές θερμοκρασίες έναντι του χλωρίου.
  • Παρέχει πλήρη απόσμηση καθώς και εξαιρετική απολυμαντική δράση σε στερεές επιφάνειες και χώρους.
  • Χρησιμοποιείται από απλά δοσομετρικά συστήματα που ήδη υπάρχουν στην αγορά και δεν απαιτεί πολύπλοκες και σύνθετες συσκευές προσθήκης.

Οδηγίες  χρήσης - εφαρμογές 

Χρησιμοποιείται αραιωμένο σε δόσεις εφαρμογής κατά περίπτωση:

  • Με την μέθοδο της εμβάπτισης για την απολύμανση σκευών και εργαλείων.
  • Με την μέθοδο του ψεκασμού για την απολύμανση επιφανειών.
  • Με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης (Cold Fogging) για την απολύμανση χώρων – όγκων σε (βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων, νοσοκομεία, σχολεία, χώροι υγειονομικής σημασίας).

Σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων όταν χρησιμοποιούμε μεγάλες συγκεντρώσεις και όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα τον πάγκο εργασίας ή το σκεύος, πρέπει να ξεπλύνουμε ή να σκουπίσουμε την επιφάνεια και το σκεύος αντίστοιχα.

Επιβάλεται η χρήση γαντιών.

Προετοιμασία διαλύματος

Μελέτες σε διεθνή και ελληνικά πιστοποιημένα εγαστήρια έδειξαν πως το DALCO-100 είναι δραστικότατα βιοκτόνο δίνοντας άριστα αποτελέσματα με μικρές περιεκτικότητες και σε ελάχιστο χρόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά αραιωμένο σε μια από τις προτεινόμενες περιεκτικότητες (βλ. συν. πίνακα) για τέλεια και άμεσα αποτελέσματα μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα ήπιο οργανικό οξύ π.χ κιτρικό ή οξικό οξύ (ξύδι ή λεμόνι).

Οδηγίες ενεργοποίησης διαλύματος DALCO 100

Ετοιμάζουμε το διάλυμα αραιώνοντας DALCO 100 ανάλογα με την χρήση (βλ. συν. πίνακα). Στη συνέχεια μειώνουμε το pH του διαλύματος εώς την τιμή 2,5-3 με την προσθήκη ελάχιστης ποσότητας ήπιου οργανικού οξέος όπως οξικό ή κιτρικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ενεργοποίηση γίνεται πάντα στο αραιωμένο διάλυμα.

Χρόνος ενεργοποίησης 15-20 λεπτά.

                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
           ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ DALCO 100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Απολύμανση σκευών εργαλείων σε χώρους

επεξεργασίας τροφίμων και χώρους υγειονομικής σημασίας

(με την μέθοδο της εμβάπτισης ή του ψεκασμού).

 100 ppm                 5 λεπτά
Απολύμανση επιφανειών (πάγκους εργασίας, δάπεδα,

Ψυκτικών θαλάμων) με την μέθοδο του ψεκασμού ή

Απολύμανση κατ’ όγκο με χρήση ψυχρού εκνεφωτήρα.

200 ppm                  5 λεπτά
Απολύμανση επιφανειών και χώρων για την αντιμετώπιση

ειδικών προβλημάτων με την μέθοδο του ψυχρού εκνεφωτήρα.

500 ppm                10 λεπτά
Απόσμηση και απολύμανση φρεατίων και υπονόμων με την

μέθοδο του ψεκασμού.

500-1000ppm        10 λεπτά
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ CLΟ2

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Φ.

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ % ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ
Aspergillus lumigalus (spores) 200 ppm 60 seconds 99.9
Bacillus cereus (spores) 200 ppm 5   minutes 99.9
Escherichia coli 100 ppm 30 seconds 99.9
Legionella pneumophila 25   ppm 60 seconds 99.9
Listeria monocytogenes 100 ppm 30 seconds 99.9
Pseudomonas aeruginosa 500 ppm 10 minutes 100
Pseudomonas aeruginosa 100 ppm 60 seconds 99.9
Candida albicans 100 ppm 60 seconds 99.9
Saccharomyces cerevisiae 100 ppm 60 seconds 99.9
Proteus mirabilis 100 ppm 60 seconds 99.9
Salmonella typhimurium 100 ppm 60 seconds 99.9
Streptococcus faccium 100 ppm 60 seconds 99.9
Staphylococcus aureus 93   ppm 60 seconds 99.9
Proteus vulgaris 100 ppm 60 seconds 99.9
Trichophyton Mentagrophytes 500 ppm 5   minutes 100
Klebsiella pneumonia 390 ppm 30 minutes 99.9
Salmonella choleraesius 500 ppm 10 minutes 100
Newcastle disease virus 500 ppm 10 minutes 100% virucidal
Pseudorabies virus 500 ppm 10 minutes 100% virucidal
Canine parvovirus 500 ppm 10 minutes 100% virucidal

Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση:                                        Υγρό, άχρωμο, άοσμο

Τιμή pH  αδιάλυτου προϊόντος         pH=9.0±0.5

Αναφλεξιμότητα:                              Το προϊόν δεν αναφλέγετα

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα :

Ξεπλύνατε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή αν επιμένει κάποιος ερεθισμός.

-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια :

Το διοξείδιο του χλωρίου είναι ηπίως ερεθιστικό οφθαλμών. Ξεπλύνατε με νερό και ζητείστε ιατρική  συμβουλή αν παραμένει ο ερεθισμός.

-Σε περίπτωση κατάποσης :

Κατηγορία 111. Χορηγήστε 5% διάλυμα διττανθρακικό νάτριο (sodium bicarbonate), εν συνεχεία γάλα και μετά ζητείστε ιατρική βοήθεια.

-Σε περίπτωση εισπνοής :

Μεταφέρατε το άτομο αμέσως σε καθαρό αέρα. Αν υπάρξει δυσκολία αναπνοής, δώστε οξυγόνο και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Το προϊόν  δεν περιέχει κάποια γνωστή καρκινογενή ουσία. Αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν  ερεθισμό στις βλεννογόνους μεμβράνες και πονοκέφαλο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

-Χειρισμός :

Χειριστείτε με την δέουσα για χημικά προσοχή ακόμα και όταν είναι σε σφραγισμένα δοχεία φοράτε γάντια νεοπρενίου και κατάλληλο ρουχισμό προστασίας – υφάσματα δύνανται να λευκανθούν  από το διάλυμα.

-Αποθήκευση :

Αποθηκεύστε το μακριά από οξέα, οξειδωτικούς και αναγωγικούς παράγοντες, μέσα σε δροσερό και σκοτεινό χώρο

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP).

Εικονογράμματα κινδύνου

 

        GHS07           

Προειδοποιητική λέξη

Προσοχή

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H319: Προκαλεί  οφθαλμικό ερεθισμό.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Ρ301+Ρ310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Ρ305+Ρ351+Ρ338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Ρ337+Ρ313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

 

TOP